11. februar 2020 Admin

Eldre Mathismarksgutters Forening

Bergen, 11. februar 2020

Generalforsamling 2020

Det innkalles med dette til generalforsamling i Eldre mathismarksgutters forening. Alle som har betalt kontigent er stemmeberettiget. Vi håper du har anledning til å møte. Kontingent a’ kr. 200 kan Vippses til #23425 eller betales til konto 0530.26.82862. Merk med navn og adresse. Vi håper du har mulighet til å møte på generalforsamlingen 2020.

Tidspunkt: Torsdag 5. mars 2020 klokken 19.00

Sted: Meyermarken bydelshus

Saksliste:

  1. Referat fra generalforsamlingen 2019
  2. Årsberetning 2019
  3. Regnskap 2019
  4. Forslag til endring av vedtekter
  5. Forslag/bevilgninger
  6. Valg

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest en uke før. Dette skal skje skriftlig til adresse: Eldre Mathismarksgutters Forening, Postboks 4157 Sandviken, 5835 Bergen, eller e-post: post@mathismarkens.no.

Alle saker og valg avgjøres ved alminnelig flertall.

Det er mulig å stille til valg på følgende stillinger:

Formann (1 år), viseformann (2 år), sekretær (2 år), en stilling som styremedlem (1-2 år), en stilling varamedlem (1-2 år), historiearkiv (1 år), materialforvalter (1 år), revisor (1 år), ansvarlig redaktør mathismarksbladet (1 år) og fire stillinger i husstyret (1 år). Varighet for stilling står i parentes.

Kasserer, en stilling som styremedlem og en som varamedlem er besatt og ikke på valg.

Spørsmål om innkallingen kan rettes til post@mathismarkens.no

Vel møtt!

Hilsen Styret