Endring i vedtekter

12. februar 2020
Posted in Nyheter
12. februar 2020 Admin

Under rådsmøtet den 12. januar ble Mathismarkens Bataljons vedtekter tatt opp for endringer av det sittende Rådet. Der ble det gjort flere endringer som vil finnes i dokumentene lengre nede på siden. Lengre nede på siden kan en også finne de oppdaterte vedtektene til Bataljonen.

Noen av hovedelementene i buekorps er demokrati, ansvar, inkludering og å ha det gøy. Buekorps er drevet på frivillig basis av barn og ungdom i alle alder, som driver buekorpset selv. Det gjennomføres årlige valg og rådsmøter gjennom året for å drive buekorpset. Slagordet til vårt buekorps er: «Ett godt miljø, skaper trygghet». Dette beskriver godt kjerneverdiene i buekorpset; alle er velkommen, og vi ønsker å ta vare på alle som ønsker å være en del av oss.

Bataljonens vedtekter: Vedtekter for Mathismarkens Bataljon (versjon 12. januar 2020)

Mvh Rådet 2020