1. september 2021 Admin

Eldre Mathismarksgutters Forening

Bergen, 1. september 2021

Generalforsamling

Det innkalles med dette til generalforsamling i Eldre Mathismarksgutters Forening. Alle som har betalt kontingent er stemmeberettiget.  Kontingent a’ kr. 200 kan Vippses til #23425 eller betales til konto 0530.26.82862. Merk med navn og adresse.

Tidspunkt: torsdag 30. september 2021 kl. 19.00

Sted:            Meyermarken bydelshus (rådslokalet)

Saksliste:

  1. Referat fra generalforsamlingen 2020
  2. Årsberetning 2020
  3. Regnskap 2020
  4. Forvaltning av EMF sine økonomiske midler
  5. Valg

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest en uke før. Dette skal skje skriftlig til adresse: Eldre Mathismarksgutters Forening, Postboks 4157 Sandviken, 5835 Bergen, eller e-post: post@mathismarkens.no.

Alle saker og valg avgjøres ved 2/3 flertall.

Følgende stillinger er på valg:

Formann (1 år), Kasserer (2 år), sekretær, styremedlem, varamedlemmer (1 eller 2 år etter ønske, 2 stillinger ledig), materialforvalter, historiearkiv, revisor, ansvarlig redaktør Mathismarks- bladet, husstyret (1 år)

Viseformann og én stilling som styremedlemm er besatt og ikke på valg.

Spørsmål om innkallingen kan rettes til post@mathismarkens.no

Vel møtt!

Hilsen Styret