19. februar 2022 Admin

Eldre Mathismarksgutters Forening

Bergen, 19. februar 2022

Generalforsamling

Det innkalles med dette til generalforsamling i Eldre Mathismarksgutters Forening. Alle som har betalt kontingent er stemmeberettiget.  Kontingent a’ kr. 200 kan Vippses til #23425 eller betales til konto 0530.26.82862. Merk med navn og adresse.

Tidspunkt: torsdag 17. mars 2022 kl. 17.30

Sted:  Meyermarken bydelshus (storsalen)

Saksliste:

  1. Referat fra generalforsamlingen 2021
  2. Årsberetning 2021
  3. Regnskap 2021
  4. Oppfølging av sak fra generalforsamlingen 2021: Forvaltning av Mathismarken bataljon sine økonomiske midler
  5. Oppfølging av sak fra generalforsamlingen 2021: mandat til husstyret
  6. Valg
  7. Eventuelt

Saker som ønskes behandlet på generalforsamlingen må være styret i hende senest to uker før. Dette skal skje skriftlig til adresse: Eldre Mathismarksgutters Forening, Postboks 4157 Sandviken, 5835 Bergen, eller e-post: post@mathismarkens.no.

Alle saker og valg avgjøres ved allminnelig flertall. 

Følgende stillinger er på valg, :

Formann (1 år, Tommy Lie), nestformann (2 år, Kjetil Hagen) sekretær (2 år, Samson Kleven) , styremedlem (2 år, Vågard Unstad) , varamedlemmer (1 år, Trond Espen Nesse og Christian Storum), materialforvalter (Trond Espen Nesse), historiearkiv (Stig Høisether), revisor (Christian Mørk) , ansvarlig redaktør Mathismarksbladet, husstyret (1 år, Sindre Johnsen, Roald Lie, Kenneth Eriksen og Tor Lade)

Kasserer (Marius Waage) og én stilling som styremedlem (Stian Waage) er besatt og ikke på valg.

Spørsmål om innkallingen kan rettes til post@mathismarkens.no

Vel møtt!

Hilsen Styret