17. februar 2023 Marius Waage

Eldre Mathismarksgutters Forening                                                                                                                                      Bergen 16.Feburar 2023

Generalforsamling

 

Det innkalles med dette til generalforsamling i Eldre Mathismarksgutters Forening. Alle som har betalt kontingent er stemmeberettiget. Vi håper du har mulighet til å møte.

Tidspunkt: Torsdag 09. Mars 2023 kl. 19.00

Sted: Meyermarken bydelshus (rådslokalet)

Saksliste:

1. Referat fra generalforsamlingen 2022

2. Årsberetning 2022

3. Regnskap 2022

4. Forvaltning av økonomiske midler

5. Mathismarkens Bataljon

6. Valg

Saker som ønskes behandlet på generalforsamling må være styret i hende senest 14 dager før generalforsamlingen.

Alle saker og valg avgjøres ved alminnelig flertall

Dette kan skje skriftlig til adresse: Eldre Mathismarksgutters Forening, Postboks 4157 Sandviken, 5835 Bergen, eller e-post: post@mathismarkens.no.

Vel møtt!

Hilsen Styret

Eldre Mathismarksgutters Forening

 

———————————————————————————————————————————————————————-

 

 

EMF-styret 2022

Formann:

Tommy Lie (valgt for 1 år 2022)

Viseformann:

Vågard Unstad** (valgt for 2 år 2022)

Kasserer:

Marius G Waage (valgt for 2 år 2021)

Sekretær:

Sebastian Sortland (valgt for 2 år 2022)

Styremedlem:

Stian Waage (valgt for 2 år 2021)

Styremedlem:

Erik Ask (valgt for 2 år 2022)

Varamedlemmer:

Otto Andersen (valgt for 1 år 2022)

Trond Espen Eide Nesse(valgt for 1 år 2022)

Materialforvalter:

– Ikke besatt 2022 –

Historiearkiv:

Stig Høisæter (valgt for 1 år 2022)

Revisor:

Kristian Mørk (valgt for 1 år 2022)

Ansvarlig redaktør Mathismarks- bladet:

– Ikke besatt 2022 –

Valgkomité:

Samson Kleven (valgt for 1 år 2022) Kjetil Hagen (valgt for 1 år 2022)

Ikke betalt kontingent?

Foreningskontingenten for 2023 er pålydende kr 200,-

Vipps til #23425, eller merk innbetaling med navn til kontonummer 0530 26 82862