Styret

Tommy Lie

Formann

Kjetil Hagen

Viseformann

Samson Kleven

Sekretær

Marius Geitrheim Waage

Kasserer

Vågard Unstad

Styremedlem

Stian Waage

Styremedlem

Preben Nygård

Materialforvalter

Chase Alexander Jordal

Varamedlem

Varamedlem

Styret

Tommy Lie

Formann

Kjetil Hagen

Viseformann

Samson Kleven

Sekretær

Marius Geitrheim Waage

Kasserer

Kim Kleveland

Styremedlem

Ove Mikkelsen

Styremedlem

Preben Nygård

Materialforvalter

Vågard Unstad

Varamedlem

Stian Waage

Varamedlem